"Toledo" - Toledo 06. 2 . - Velluto Doppiato. - . - Mississippi T. Moro